مدیران و اعضاء هیئت مدیره

sample86

آقای امیر فراهانی
رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای قربان برارنیا ادبی
نایب رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای ناصر رستم زاد
عضو هیئت مدیره

sample86

آقای علی جمالی
مدیرعامل

آدرس : فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس شرق ، خیابان ولیعصر ، کوچه ظرافتی ، ساختمان ماندگار ، پلاک 20 طبقه 5

تلفن : 91071577، 88906962، 88920127