صعود یا سقوط کی بی سی

نماد "کی بی سی" از نیمه دوم مرداد ماه 1397 روند صعودی بلندمدت را در پیش گرفت که به تبع آن، قیمت سهام این شرکت در مرداد ماه 99 به محدوده قیمتی 5600 تومان رسید.
 
پس از اتمام روند صعودی، قیمت این سهم از تاریخ 20/5/1399 در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

روند اصلاحی این نماد همچنان ادامه دارد و تاکنون باعث ورود قیمت این سهم به محدوده 1900 تومان شده که در صورت ادامه این مسیر در روزهای آینده، امکان افت قیمت این نماد تا محدوده 1700(در مرحله اول) وجود دارد.

در شرایط فعلی؛ امکان تشکیل نوسانات صعودی مقطعی در ادامه روند نزولی  و ورود قیمت این سهم تا محدوده‌های 2580 و 2100 تومان وجود دارد اما برای اطمینان از اتمام روند نزولی و تغییر جهت روند در مدار صعودی باید منتظر شکست قیمت این سهم باشیم که در اینصورت عبور پر قدرت آن از محدوده قیمتی 2700 تومان در جهت صعودی امکان‌پذیر است.