از سیر تا پیاز "ونیرو"

تاریخچه شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو(سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1375 تأسیس و تحت شماره 122447 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید. همچنین شرکت در تاریخ 21/6/1396 اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور تغییر اساسنامه، تغییر سال مالی وهمچنین تغییر فعالیت شرکت ازسرمایه‌گذاری به هلدینگ نموده است.
 
موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی وغیر بورسی و صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار است.
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه‌گذاری نیرو 10500000 میلیون ریال معادل 1050 میلیارد تومان است.
 
 
چشم انداز قیمتی:

افت شدید قیمت سهام "ونیرو" که در ماه‌های اخیر و از محدوده 920 تومان (نمودار تعدیل شده) آغاز شد افت 80 درصدی ارزش سهام این شرکت را در پی داشت بنابراین قیمت این سهم به محدوده 175 تومان رسید.
 
 
نمودار سهام "ونیرو" نشان می دهد؛ شکل‌گیری نوسانات مثبت موجب صعود مقطعی قیمت این سهم در روزهای اخیر شده که در صورت ادامه روند فعلی احتمال افزایش بیشتر قیمت آن تا محدوده‌های 330، 400 و 490 تومان وجود دارد اما عدم حمایت معتبر از سهم و ادامه نوسانات اصلاحی ممکن است موجب  کاهش مجدد قیمت آن تا محدوده‌های 200 و 175 تومان شود.