"شتران" از دیروز تا فردا

تاریخچه شرکت:
 
شرکت پالایش نفت تهران(سهامی خاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاسیس و تحت شماره 144508 به تاریخ 26/7/1377 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

شرکت در تاریخ 4/10/1390 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شرکت فرابورس) ثبت شد و در تاریخ 19/7/1391 اولین معامله سهام این شرکت صورت گرفته است.
طرح درخواست پذیرش شرکت در نودو سومین جلسه هیات پذیرش اوراق بهادار در تاریخ 21/2/1395 مطرح و پذیرش شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ 9/8/1395 به بازار مذکور منتقل شد.
 
موضوع فعالیت:
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات  و فرآورده‌های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه.
 
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت پالایش نفت تهران 75000000 میلیون ریال (معادل 7500 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
باتوجه به تغییر ایجادشده در حرکت نمودار قیمتی"شتران" و تحرکات مثبت این سهم در هفته‌های اخیر و رسیدن قیمت آن به محدوده مقاومت روانی 1000 تومان، می توان گفت در صورتی که در روزهای آینده شاهد شکست محدوده مذکورو ادامه نوسانات صعودی باشیم احتمال افزایش قیمت سهام "شتران" تا محدوده‌های 1550 و 1300 تومان نیز وجود دارد اما در صورت آغاز نوسانات اصلاحی، نزول قیمت آن تا محدوده 750 و 830 تومان امکان‌پذیر است.