دلیل انتقال نقدینگی و سپرده های فملی به تهران اعلام شد

مدیر سهام شرکت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ دلیل انتقال نقدینگی و سپرده های شرکت از استان‌‌‌ها به تهران را الزام به پرداخت یکباره سود ۲۵ هزار میلیارد تومانی حقوقی ها اعلام کرد.

عبدالرضا برهانی‌‌‌نژاد در خصوص اخبار منتشره مبنی بر انتقال #نقدینگی #شرکت_ملی_مس از استان‌‌‌ها به تهران اعلام کرد: این شرکت به دلیل ماهیت بورسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر است.

سال‌ جاری طبق الزامات #سازمان_بورس کلیه سود از طریق #سجام و در یک تا دو نوبت به سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت شد. این الزام و مصوبه مجمع سالانه ۲۹ تیر باعث شد ۲۸‌ هزار‌ میلیارد تومان از وجه نقد شرکت جهت پرداخت سود سهامداران از حساب‌‌‌ها خارج شود. این پول دارایی سهامداران بوده و شرکت موظف است طبق قانون تجارت در مهلت قانونی به سهامداران پرداخت کند.

بنابراین شرکت مجبور شد مبالغ مورد نیاز را برای پرداخت سود #سهامداران از بانک‌هایی که "فملی" در استان‌‌‌های تهران، کرمان و آذربایجان‌‌‌شرقی بصورت اوراق و سپرده‌‌‌های بانکی داشت، خارج و به حساب شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی برای انتقال به حساب سجامی سهامداران واریز کند.

پرداخت سود به سهامداران حقیقی ۲۶ مرداد و به سهامداران حقوقی ۴ آبان برنامه‌‌‌ریزی شده بود. شرکت ضمن پرداخت به موقع #سود سهامداران حقیقی برای تامین نقدینگی پرداخت سود سهام سهامداران حقوقی به مبلغ بیش از ۲۵‌ هزار‌ میلیارد تومان نسبت به آزادسازی اوراق و #سپرده‌‌‌های_بانکی اقدام کرد. ملی مس برای توسعه پایدار و حضور در فضای رقابتی بین‌المللی نیاز مبرم به انجام پروژه‌‌‌های توسعه محور در راستای افزایش سطح تولید دارد.

سال‌های اخیر در چند مرحله نسبت به افزایش حجم سرمایه‌گذاری از محل #افزایش_سرمایه با توجه به محدودیت‌های تامین مالی اقدام شد و در ۵ سال اخیر سرمایه شرکت از ۶‌ به ۴۰‌ هزار‌ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شرکت به این نتیجه رسیده بهترین روش تامین مالی استفاده ابزار افزایش سرمایه از محل سود انباشته است که مانع خروج نقدینگی است. بنابراین با تصمیم مجمع و توزیع سود در سال جاری منابع نقدی که نزد بانک‌ها سپرده شده بود به جای سرمایه‌گذاری در شرکت به سهامداران پرداخت شد.

سال‌های قبل الزامی برای پرداخت سود سهامداران حقوقی از طریق سایت سجام نبود. بنابراین شرکت با برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت نقدینگی، سود سهامداران عمده را در چند قسط پرداخت می کرد اما به دلایلی که توضیح داده شد شرکت مجبور به پرداخت یکباره سود سهامداران شد.